Show- en Marchingband

Imposant Muziekkorps 

Jong Sebastianus 

Toonaangevend Jeugdkorps

Schuttersgilde

Traditioneel Militairkorps

 

Academy Kidz

Spelend Leerzaam

Flagge Deutschlands Flag of the United Kingdom nederlandse vlag

Agenda

Bestuur

2015 bestuur
St. Sebastianus Gendt wordt geleid door een bestuur bestaand uit negen personen. Een aantal leden is afkomstig van buiten de vereniging, zo is opgenomen in de statuten en reglementen. Het bestuur wordt democratisch gekozen door de leden van het korps en ieder lid kan zich na drie jaar herkiesbaar stellen. Het dagelijks bestuur wordt door de voorzitter, secretaris en penningmeester gevormd. De overige zes leden zijn algemeen bestuurslid met ieder zijn of haar specifieke taken.
 
Er kan gerust gesteld worden dat de leden van het bestuur dit met trots, passie en grote toewijding doen. Een taak die veel tijd en energie kan kosten, maar ook erg veel oplevert; een traditioneel en vooruitstrevende vereniging. Omdat een groot aantal leden al jaren zitting heeft in het bestuur is er een gezonde en stabiele basis.
De vereniging heeft daarnaast ook haar eigen beschermheer; Theo Nienhaus. Hij heeft een adviserende rol en is ook altijd bij activiteiten aanwezig.
 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen; Fred van Heck (voorzitter), Christel Dillesen (secretaris), Peter Cobussen (penningmeester), Renske Nienhaus, Guus van Logtestijn, Robert – Jan Derksen, Jorg Visch, Hans Leenders en Carlo Spoeltman. Bij alle officiële gelegenheden is het bestuur, of een afvaardiging ervan, aanwezig. Het bestuur draagt een stijlvol uniform vanuit de vereniging en is hierdoor duidelijk herkenbaar.