Show- en Marchingband

Imposant Muziekkorps 

Jong Sebastianus 

Toonaangevend Jeugdkorps

Schuttersgilde

Traditioneel Militairkorps

 

Sebastianus Kidz

Spelend Leerzaam

Agenda

Gilde St. Sebastianus

Het Gilde.
Het Gilde, een van de onderdelen van de vereniging, heeft St. Sebastianus haar bestaansrecht gegeven. Deze afdeling van de vereniging is onderverdeeld in een aantal diciplines, de Vendeliers en Kruisboog en geweerschutters. Aan het hoofd van het Gilde staat de Kapitein, hij wordt ondersteund door Adjudanten. Ook beschikt het korps over (zij)vaandeldragers en Marketensters. Tesamen vormen zij ons Schuttersgilde, een van oorsprong ‘traditioneel militair korps’!
 
De Vendeliers.
Met de herkenbare rood met gele vlaggen is dit onderdeel niet weg te denken uit ons korps. Wanneer de vereniging een rondgang maakt door steden en/of dorpen, sluiten de vendeliers de stoet op geheel eigen wijze af. Strak marcherend, maar ook een show weggeven, is voor hen geen moeite. Ook beschikken de vendeliers van St. Sebastianus over solo vendeliers en doen ze als groep mee aan wedstrijden. Zo werd deze groep in 2017 nog kampioen van Gelderland, een bijzondere prestatie! Herkenbaar is het nummer ‘de clown’ waarop geregeld een muzikale hulde gebracht wordt.
 
De Schutters.
In het jaar 1499 waren ‘de schutters’ de eerste leden van ons Gilde. Als militie beschermden zij het toenmalige dorp tegen rovers en andere boeven. Vandaag de dag is dat uiteraard niet meer van toepassing en vormen ze een onderdeel van ons Gilde. In de herkenbare uniformen met rood, goud en wit, lopen ze met hun wapen mee in rondgangen en streetparades in binnen- en buitenland. Ook doen ze regelmatig mee aan schietwedstrijden tijdens kring- en federatiedagen. Daarnaast schieten de schutters op hoog niveau in wedstrijden met andere verenigingen. Diverse kampioenschappen zijn behaald, wij als vereniging zijn trots op dit onderdeel. De schutters schieten met kruisboog, luchtgeweer en luchtpistool.
 
De Marketensters.
In de geschiedenis zijn de Marketensters de dames geweest die zorg droegen voor een hapje en drankje voor het schuttersgilde. Vandaag de dag zorgen de dames voor ‘natje en een droogje’ langs de route wanneer ons korps een optreden verzorgt. Herkenbaar aan hun zwarte uniform, voorzien van witte en rode accenten, dragen ze een mand met proviant of een tonnetje met daarin een ‘medicijn’, dit uitdelend met een lach en een vriendlijke groet.
  
In de tijd van de Middeleeuwen werden Schutterijen en Schuttersgilden opgericht door burgers om vervolgens een militie te vormen.
Deze militie werd opgericht om een dorp of stad tegen invallen te beschermen, bijvoorbeeld tegen rovers. Ook moest het Gilde proberen om de orde te handhaven in het dorp of stad. Op deze wijze moest oproer onder de lokale bevolking voorkomen worden. Ook werden ze ingezet als er sprake was van brand of andere voorkomende problemen.
Om toe te treden tot een Schuttersgilde moest een lid zelf in staat zijn om de uitrusting te bekostigen. De kleding moest functioneel zijn en gaf door middel van een hoed, met pluim of een sjerp, de status van een lid aan. Maar ook wapens moesten bekostigd worden door de leden zelf. Overige onkosten binnen het Gilde werden op een andere wijze gedekt, bijvoorbeeld door pachtgelden.
Schuttersgilden bezaten veel grond. Deze werd aan de bevolking verpacht en was bedoeld voor akker- of weidegrond. In de tijd van de Bataafse republiek (1798 – 1806) werden Schutterijen en Schuttersgilden verboden. Pas in jaar 1814 werd door Koning Willem I weer toegestaan, dat schutters eenmaal per jaar, mochten schieten op houten vogels of schijven. Hiermee werd de grondsteen gelegd voor de huidige schuttersverenigingen, die tot op de dag van vandaag, voortbestaan binnen de samenleving.
Waarschijnlijk Is 1499 het Schuttersgilde St. Sebastianus opgericht in het dorp Gendt. Uit de oudste archieven is gebleken dat het Gendste Schuttergsilde bestond uit een kapitein, adjudanten, kruisboogschutters en tamboers.
In de eeuwen daarna voegden vendeliers, vaandeldragers en muzikanten zich hier aan toe. Al deze disciplines hebben hun eigen specifieke taken in het Schuttersgilde. Daarmee zorgen ze vandaag de dag voor een prachtig geheel.
 
  

 schutters st sebastianus gilde gendt

 Kruisboog, pistool of geweer schieten