Sebastianus Gendt kidz  Jong St Sebastianus Gendt 2015 Show @ Europees Schutterstreffen Peine (D)  St Sebastianus Gendt show en marchingband  St Sebastianus Gendt Gilde 

Het Gilde-onderdeel heeft St. Sebastianus bestaansrecht gegeven. In de tijd van de Middeleeuwen werden Schutterijen en Schuttersgilden opgericht door burgers die vervolgens een militie vormden. Deze militie beschermde een dorp of stad tegen invallen van bijvoorbeeld rovers. Ook wist het Gilde de orde te handhaven bij oproer van de lokale bevolking of bij het ontstaan van een brand. Om toe te treden tot een Schuttersgilde moest men in staat zijn de uitrusting te bekostigen. De kleding moest functioneel zijn en gaf door middel van een hoed met pluim of een sjerp de status van een lid aan, maar ook wapens moesten bekostigd worden door de leden zelf. Overige onkosten binnen het Gilde werden gedekt door pachtgelden. Schuttersgilden bezaten veel grond, deze werd verpacht aan de bevolking als akker- of weidegrond In de tijd van de Bataafse republiek (1798 – 1806) werden Schutterijen en Schuttersgilden verboden. Pas in 1814 werd door de koning Willem I weer toegestaan dat schutters eenmaal per jaar mochten schieten op houten vogels of schijven. Hiermee werd de grondsteen gelegd voor schuttersverenigingen die tot op heden nog steeds leven in gemeenschappen. Waarschijnlijk Is 1499 het Schuttersgilde St. Sebastianus opgericht in het dorp Gendt. Uit de oudste archieven is gebleken dat het Gendste Schuttergsilde bestond uit een kapitein, adjudanten en kruisboogschutters en tamboers. In de eeuwen daarna voegden vendeliers, vaandeldragers en muzikanten zich hier aan toe. Al deze disciplines hebben hun eigen taken in het Schuttersgilde en zorgen vandaag de dag voor een prachtig geheel.

 

St Sebastianus Gendt Gilde

Vendelshow van de Vendeliersgroep

 

2015 sebastianus gendt kermis 4737

 Huldiging Schutterskoning door de Adjudanten

 

 schutters st sebastianus gilde gendt

 Kruisboog, pistool of geweer schieten

 

 

 

2017 png logo st sebastianus gendt

Show Trailer

Four elements experience

Ga naar boven