Sebastianus Gendt kidz  Jong St Sebastianus Gendt 2015 Show @ Europees Schutterstreffen Peine (D)  St Sebastianus Gendt show en marchingband  St Sebastianus Gendt Gilde 
2015 bestuur
St. Sebastianus Gendt wordt geleid door een bestuur bestaand uit negen personen. Een aantal leden zijn afkomstig van buiten de vereniging, zo is opgenomen in de statuten en reglementen. Het bestuur wordt democratisch gekozen door de leden van het korps en ieder lid kan zich na drie jaar herkiesbaar stellen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door drie leden en bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De overige zes leden zijn algemeen bestuurslid met ieder zijn of haar specifieke taken. Allen tezamen zijn deze mensen de vertegenwoordiging van de leden van de vereniging en verantwoordelijk voor het uiteen zetten van het beleid en dagelijkse voortgang van de vereniging.
 
Er kan gerust gesteld worden dat alle leden van het bestuur dit met passie en grote toewijding doen. Een taak die veel tijd en energie kan kosten, maar een groot aan leden van het bestuur doen het al vele jaren. Dit alles zorgt voor een stabiele toekomst en geeft de betrokkenheid weer. Als beschermheer van St. Sebastianus kan Theo Nienhaus ook altijd aanwezig zijn bij de activiteiten van het bestuur en heeft daarbij een adviserende rol.
 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen; Fred van Heck (voorzitter), Renske Nienhaus (secretaris), Berrie Rensen (penningmeester), Christel Dillesen, Guus van Logtestijn, Robert – Jan Derksen, Jan Lubberink, Hans Leenders en Carlo Spoeltman. Bij alle officiële gelegenheden is het bestuur, of een afvaardiging ervan, aanwezig. Ze zijn duidelijk herkenbaar gekleed in de stijl van St. Sebastianus. Zo tref je het bestuur vaak aan tijdens het marcheren en defileren.
 
 
 
 

 

2017 png logo st sebastianus gendt

Show Trailer

Four elements experience

Ga naar boven